Güneş’in yapısı ve özellikleri

Güneş’in yapısı

Güneş’in yapısı gazlardan oluşmuştur.

Güneşin yapısı hangi gazlardan oluşmuştur?

Güneşin yapısında %71 hidrojen, %26,5 helyum, %2,5 diğer gazlar bulunmaktadır.

Güneşin de Dünya gibi katmanları vardır.

Güneş hangi katmanlardan oluşur? Güneşin katmanlarını iç katmanlar ve Güneş atmosferi olarak ikiye ayırabiliriz.

İç katmanlar: İç katmanlar içten dışa doğru olacak şekilde Çekirdek, Işınım ve Kaynaşım katmanlarından oluşmaktadır.

Güneş’in atmosferi: içten dışa doğru ; Fotosfer(Işık küre), Kromosfer(Renk küre), Korono(Taç küre).

güneşin yapısı ve katmanları

Güneş’in özellikleri

Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.

Güneş yaklaşık olarak 5 milyar yaşındadır.

Güneşin Dünyaya olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir.

Güneş; güneş sistemindeki bulunan en büyük gök cismidir.

Kendi ekseni etrafında bir turunu 25 günde tamamlar.

Güneş kendi ekseni etrafında saaat yönünün tersinde batıdan doğuya doğru döner.

Güneş’in çapı Dünya’nın 109 katıdır.

Güneş orta büyüklükte olan ve dünyamıza en yakın yıldızdır.

Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan 200.000 yıldızdan bir tanesidir.

Güneş beyaz renkte ışık yaymaktadır.

Güneşin şekli küre şeklindedir.